Công ty TNHH Thế Giới Gen

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH Thế Giới Gen (Geneworld) được thành lập tháng 6/2009 bởi các nhà khoa học hàng đầu về công nghệ Tế bào gốc của Úc và Việt Nam với nhiệm vụ chính là phát triển các sản phẩm y học tái tạo.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính bao gồm: Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm Trang thiết bị y tế, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm từ công nghệ sinh học tế bào, tế bào gốc.

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH – PHÁT TRIỂN

2.1. Giai đoạn 2010 - 2016

- Công ty chính thức nghiệm thu dự án tháng 12/2010. Sau 5 năm triển khai dự án, ngày 18/12/2013 Công ty đầu tiên trong nước đã được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành 2 sản phẩm là Bộ kít tách chiết tế bào gốc từ mô mỡ (ADSC Extraction Kit) và Bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu (New-PRPPRO Kit).

2.2. Giai đoạn 2017 - 2020

- Tháng 5/2017 tại Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm từ công nghệ cao trong hoạt động nghiên cứu triển khai tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2018, trong đó giao Công ty TNHH Thế Giới Gen là đơn vị phối hợp với Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao thực hiện nhiệm vụ: “Hoàn thiện quy trình vật liệu Nanocellulose kết hợp với chiết xuất Nhung Hươu định hướng ứng dụng trong quá trình làm lành vết thương”.

3. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Bằng những nỗ lực hết mình trong nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, Geneworld muốn trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong nghiên cứu, sản xuất các dòng sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học và Y sinh học. Geneworld xác định "Luôn đặt lợi ích của khách hàng làm trung tâm của mọi nỗ lực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh".