Công ty TNHH Thế Giới Gen Tìm kiếm
Công ty TNHH Thế Giới GenTài khoản
MỤC TIÊU CỦA CANH TÁC HỮU CƠ
28/06/2021

MỤC TIÊU CỦA CANH TÁC HỮU CƠ

Từ những tiêu chuẩn của IFOAM, Liên đoàn Quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ (the International Federation of Organic Agriculture Movements)

Trong nông trại :

 • Bảo toàn và cải thiện độ phì nhiêu của đất
 • Thúc đẩy sự hợp tác có lợi giữa toàn thể các sinh vật có ích trong nông trại, từ vi sinh vật đến cây trồng và động vật nuôi
 • Tạo sự cân bằng giữa trồng trọt và chăn nuôi gia súc
 • Cung cấp cho động vật nuôi các điều kiện theo nhu cầu và thói quen sống tự nhiên của chúng

Sự tương tác với môi trường :

 • Duy trì và làm tăng tính đa dạng di truyền trong hệ sinh thái nông trại và tính tự nhiên của môi trường xung quanh bao gồm bảo vệ thực vật hoang dại và tập quán sống của động vật
 • Phát triển tập quán canh tác trong đó môi trường thiên nhiên được đưa vào suy xét đến mức tối đa có thể
 • Sử dụng chu trình dinh dưỡng khép kín và hình thành thói quen sử dụng nguồn dinh dưỡng từ địa phương
 • Làm giảm tới mức tối thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên không thể hồi phục trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến bao gồm cả nhiên liệu hình thành từ xác động vật bị phân hủy
 • Cải thiện chất lượng rác thải hữu cơ thành thị và công nghiệp để có thể được tái sinh vào trong đất nông nghiệp

Những khía cạnh xã hội:

 • Khuyến khích tính đa dạng trong sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm, đảm bảo công bằng xã hội và ổn định sinh thái
 • Đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt cho tất cả mọi người tham gia vào sản xuất và tiến tới chế biến thực phẩm hữu cơ

Sự tín nhiệm:

 • Sản xuất thực phẩm với chất lượng tốt
 • Sản xuất và sử dụng những sản phẩm và bao bì có thể phân hủy bởi vi khuẩn
 • Ngăn ngừa bất cứ sự ô nhiễm nào có thể tăng lên từ các hoạt động của khu vực sản xuất
 • Khuyến khích chuyển đổi toàn bộ sản xuất trong vùng sang phương pháp sản xuất hữu cơ

Những mục tiêu này sẽ đạt được bởi:

 • Sự hợp tác chặt chẽ giữa nông dân và người tiêu dùng
 • Sự trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giữa người sản xuất hữu cơ với các dịch vụ hỗ trợ bao gồm giáo dục liên quan và nghiên cứu các thể chế

Phương pháp canh tác hữu cơ không cho phép:

 • Sử dụng phân bón, thuốc sâu tổng hợp...
 • Ép buộc cây cối và động vật phát triển
 • Công nghiệp hóa chăn nuôi gia súc
 • Sử dụng cây trồng biến đổi gen

Nguồn: Trường cao đẳng Nông nghiệp hữu cơ Đan Mạch

Tài liệu đào tạo của IFOAM về Nông nghiệp hữu cơ vùng nhiệt đới

Công ty TNHH Mamprotech Việt Nam là tiền thân của Công ty TNHH Thế Giới Gen. Công ty TNHH THẾ GIỚI GEN được thành lập tháng 6/2009 bởi các nhà khoa học hàng đầu về công nghệ Tế bào gốc của Úc và Việt Nam với nhiệm vụ chính là phát triển các sản phẩm y học tái tạo.

Đọc tiếp

Hình ảnh

Bài viết liên quan

CANH TÁC HỮU CƠ TẠI NÔNG TRẠI HỮU CƠ GEN GREEN (GGOF) _ CỎ ĐỒNG MINH

Băng cỏ Vetiver (Vetiver System - VS) do Ngân hàng Thế giới triển khai lần đầu tiên từ giữa những năm 80 của thế kỷ trước, tại Ấn Độ nhằm giữ đất và nước bằng cách sử dụng cỏ Vetiver (tên kh...

CẢI TẠO ĐẤT CỦA TRANG TRẠI GEN GREEN Ở CẨM MỸ - ĐỒNG NAI THEO MÔ HÌNH VƯỜN RỪNG TƯƠNG HỢP NĂNG LƯỢNG

Bối cảnh: Điều kiện thời tiết hai mùa rõ rệt, khí hậu vào mùa khô rất khô hanh, sinh khối thiếu hụt nghiêm trọng, đất kém màu mỡ, khả năng giữ nước kém, địa hình bằng phẳng ...

MỤC TIÊU CỦA CANH TÁC HỮU CƠ

Từ những tiêu chuẩn của IFOAM, Liên đoàn Quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ (the International Federation of Organic Agriculture Movements) Trong nông trại : ...