Bộ Kit tách chiết huyết tương làm giàu tiểu cầu New PRP Pro KitDòng mỹ phẩm geneworld
Điều trị thoái hóa khớp gối bằng cách sử dụng tế bào gốc mỡ tự thân và huyết tương giàu tiểu cầu: một nghiên cứu lâm sàng

Biomedical Research and Therapy 2014, 1(2):37-42                                                                                       ISSN 2198-4093 www.bmrat.org

ORIGINAL RESEARCH

 

 

Điều trị thoái hóa khớp gối bằng cách sử dụng tế bào gốc mỡ tự thân

 

và huyết tương giàu tiểu cầu: một nghiên cứu lâm sàng