Bộ Kit tách chiết huyết tương làm giàu tiểu cầu New PRP Pro KitDòng mỹ phẩm geneworld
Giấy Phép Lưu Hành Kit PRP và ADSC

Công ty TNHH Thế Giới Gen - GeneWorld là công ty đầu tiên tại Việt Nam vinh dự được cấp phép sản xuất và lưu hành 2 dòng sản phẩm:

  • Kit PRP dùng để thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu
  • Kit ADSC dùng để phân lập tế bào gốc trung mô từ mô mỡ

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế

 

Đối tác - Đại lý